<% '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '| Sayfanın önbelleğe alınmasını engelleme '| Bu kodları sayfalarınızın en üstüne yazın '|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Response.Buffer = True Response.Expires = -1 Response.ExpiresAbsolute = Now() - 2 Response.AddHeader "pragma","no-cache" Response.AddHeader "cache-control","private" Response.CacheControl = "No-Store" %>